ระบบสายพานลมแบบหิ้วคอขวด

รายละเอียดสินค้า

ระบบสายพานลมแบบหิ้วคอขวด

สายพาน ลม  เป็นสายพานชนิดพิเศษที่ใช้แรงลมในการลำเลียงขวดแบบ PET โดยที่หิ้วที่คอขวด สายพานลมชนิดนี้เหมาะสำหรับเครื่องบรรจุที่ใช้ความเร็วรอบสูงๆหรือการบรรจุ ที่ต้องการจำนวนมากๆ   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบรรจุระบบคีบคอขวด www.top10omega.com และสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องคัดเรียงขวดอัตโนมัติอีกด้วย                                                 
Copyright @ Brandex Directory Co.,Ltd. 2019